Xã Kỳ Khang triển khai tuyên truyền phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải THEO CÁCH LÀM MỚI.
21/02/2023 05:38
   
Xã Kỳ Khang triển khai tuyên truyền phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải THEO CÁCH LÀM MỚI.
Từ ngày 01/03/2023 xã Kỳ Khang sẽ thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải THEO CÁCH LÀM MỚI.Rất mong người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình thực hiện đúng quy định, Nhằm giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thảo Dân!

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2370115