Hội LHPN xã phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách liên quan đến BHYT, BHXH và tuyên truyền hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình
09/04/2022 01:42
   
Hội LHPN xã phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách liên quan đến BHYT, BHXH và tuyên truyền hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình
Chiều hôm nay, 08/4/2022 Chi hội phụ nữ thôn Phú Thượng được Hội LHPN xã phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách liên quan đến BHYT, BHXH và tuyên truyền hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thảo Dân!

 Người đang truy cập: 14
 Tổng số truy cập: 2367904