DANH BẠ ĐIỆN TỬ

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ KỲ KHANG

( Thông tin cập nhật đến tháng 10/2019)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tài khoản

Nguyễn Đình Hoán

Bí thư Đảng ủy

nguyendinhhoan1965@gmail.com

Nguyễn Thế Anh

PBT Đảng ủy

nguyentheanh.kk@gmail.com

Nguyễn Văn Đường

PCT HĐND

duongkykhang@gmail.com

Hồ Xuân Trính

Chủ tịch UBND

hoxuantrinh.ht@gmail.com

Trần Việt

PCT UBND

tranviet20101982@gmail.com

Hồ Lương Hùng

PCT UBND

holuonghung@gmail.com

Phạm Công Sơn

Chủ tịch UBMTTQ

anhsonkykhang@gmail.com

Nguyễn Thị Hường

CT Hội ND

thuhuongkk766@gmail.com

Hoàng Chỉnh

Trưởng công an

hoangchinh.kykhang@gmail.com

Lê Thị Hùng

CT Hội PN

lethihungkk@gmail.com

Nguyễn Thị Liên

PCT Hội PN

nguyenthilienkk@gmail.com

Nguyễn Thanh Lam

Địa chính

thanhlamkp@gmail.com

Nguyễn Tiến Dân

Văn hóa XH

nguyentiendan.vhka@hatinh.gov.vn

Dương Thị Vân Nga

Kế toán

vannga12783@gmail.com

Nguyễn Thị Nhẫn

Văn phòng

ubkykhang.ka@hatinh.gov.vn

Đặng Thị Thu

Văn phòng

ubkykhang.ka@hatinh.gov.vn

Lê Thị Niềm

Tư pháp

lethiniem83@gmail.com

Nguyễn Thành Tư

BT đoàn

nguyentuvicom@gmail.com

Tô Thị Lê Na

PBT đoàn

lenasw92@gmail.com

Tô Thị Oanh

Phó ct MTTQ

Kimoanhdanso73@gmail.com

 Người đang truy cập: 15
 Tổng số truy cập: 2367886