XÃ KỲ KHANG CÓ 11 ĐƠN VỊ THÔN, 4 ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC VÀ TRẠM Y TẾ XÃ:
I. CÁC ĐƠN VỊ THÔN
1. Thôn Trung tân;
2. Thôn Trung tiến;
3. Thôn Sơn hải;
4. Thôn Tiến thành;
5. Thôn Đồng tiến;
6. Thôn Vĩnh phú;
7. Thôn Vĩnh long;
8. Thôn Đậu giang;
9. Thôn Phú thượng;
10. Thôn Quảng ích;
11. Thôn Hoàng dụ;
II. CÁC CƠ QUAN ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
1. Trường Mầm non;
2. Trường Tiểu học 1;
3. Trường Tiểu học 2;
4. Trường THCS;
5. Trạm y tế;

 Người đang truy cập: 94
 Tổng số truy cập: 2365937