QUYẾT ĐỊNH V ệ ban chỉ đạo phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS
Số kí hiệu Số: 190 /QĐ - UBND
Ngày ban hành 29/01/2024 Ngày hiệu lực 29/01/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH V ệ ban chỉ đạo phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS
 Người đang truy cập: 8
 Tổng số truy cập: 2370101