THÔNG BÁO Về việc thực hiện một số nội dung phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2024
Số kí hiệu Số: 21 /TB - UBND
Ngày ban hành 08/05/2024 Ngày hiệu lực 08/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: THÔNG BÁO Về việc thực hiện một số nội dung phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2024
 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2370139