KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ địa bàn xã năm 2024
Số kí hiệu Số: 27 /KH-UBND
Ngày ban hành 05/04/2024 Ngày hiệu lực 05/04/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ địa bàn xã năm 2024
 Người đang truy cập: 100
 Tổng số truy cập: 2366059