V/v tự rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Số kí hiệu Số: 28/UBND- VP
Ngày ban hành 03/05/2024 Ngày hiệu lực 03/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: V/v tự rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 Người đang truy cập: 6
 Tổng số truy cập: 2370099