KẾ HOẠCH Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa b
Số kí hiệu Số; 36/KH-UBND
Ngày ban hành 29/05/2024 Ngày hiệu lực 29/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: KẾ HOẠCH Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa b
 Người đang truy cập: 4
 Tổng số truy cập: 2370107