KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 củ
Số kí hiệu Số; 37/KH-UBND
Ngày ban hành 30/05/2024 Ngày hiệu lực 30/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 củ
 Người đang truy cập: 6
 Tổng số truy cập: 2370124