QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh môi trường)
Số kí hiệu Số: 42/QĐ - UBND
Ngày ban hành 29/01/2024 Ngày hiệu lực 29/01/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh môi trường)
 Người đang truy cập: 5
 Tổng số truy cập: 2370098