QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban An toàn giao thông xã Kỳ Khang
Số kí hiệu Số: 78 /QĐ - UBND
Ngày ban hành 05/04/2024 Ngày hiệu lực 05/04/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban An toàn giao thông xã Kỳ Khang
 Người đang truy cập: 106
 Tổng số truy cập: 2366085