QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm)
Số kí hiệu Số: 84 /QĐ - UBND
Ngày ban hành 24/04/2024 Ngày hiệu lực 24/04/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm)
 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2370110