QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã với các ban, ngành, đoàn thể về công tác nắ
Số kí hiệu Số: 85 /QĐ - UBND
Ngày ban hành 26/04/2024 Ngày hiệu lực 26/04/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã với các ban, ngành, đoàn thể về công tác nắ
 Người đang truy cập: 3
 Tổng số truy cập: 2370121