QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân )
Số kí hiệu Số:91/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2024 Ngày hiệu lực 30/05/2024
Lĩnh vực Chính sách XH Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: QUYẾT ĐỊNH (V/v Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân )
 Người đang truy cập: 5
 Tổng số truy cập: 2370108