Chiều nay, ngày 12/5/2023 UBND xã Kỳ Khang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2023; Triển khai chủ trương cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp làm nhà ở sau ngày 01/7/2004 đến 01/7/2014. Bạn đã gửi Triển khai chủ trương cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp làm nhà ở...
13/05/2023 01:18
   
Chiều nay, ngày 12/5/2023 UBND xã Kỳ Khang tổ chức Hội nghị  Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2023; Triển khai chủ trương cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp làm nhà ở sau ngày 01/7/2004 đến 01/7/2014. Bạn đã gửi Triển khai chủ trương cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp làm nhà ở...

Thảo Dân!

 Người đang truy cập: 19
 Tổng số truy cập: 2367891