PHƢƠNG ÁN Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi xảy ra thiên tai
Số kí hiệu Số 05/PA-UBND
Ngày ban hành 03/05/2024 Ngày hiệu lực 03/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Phương án
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: PHƢƠNG ÁN Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi xảy ra thiên tai
 Người đang truy cập: 6
 Tổng số truy cập: 2370138