PHƢƠNG ÁN Huy động lực lƣợng ứng cứu và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024
Số kí hiệu Số:06 /PA-PCTT-TKCN
Ngày ban hành 03/05/2024 Ngày hiệu lực 03/05/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Phương án
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: PHƢƠNG ÁN Huy động lực lƣợng ứng cứu và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024
 Người đang truy cập: 8
 Tổng số truy cập: 2370116