THÔNG BÁO V/v ủy quyền chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc trong thời gian đồng chí Chủ tịch UBN
Số kí hiệu Số: 14 /TB - UBND
Ngày ban hành 08/04/2024 Ngày hiệu lực 08/04/2024
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành UBND xã Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Khang
Nội dung
Đính kèm: THÔNG BÁO V/v ủy quyền chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc trong thời gian đồng chí Chủ tịch UBN
 Người đang truy cập: 97
 Tổng số truy cập: 2366035