UBND xã Kỳ Khang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo cách làm mới trên địa bà xã Kỳ Khang
18/02/2023 05:21
   
UBND xã Kỳ Khang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo cách làm mới trên địa bà xã Kỳ Khang
Thành phần: Trân trọng kính mời* Ở xã: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức xã.* Các cơ quan đơn vị: Hiệu trưởng 4 nhà trường, trạm trưởng trạm y tế * Ở thôn: Bí thư chi bộ, thôn trưởng 11 thôn *Đại diện HTX môi trườngThời gian: Vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2023Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Kỳ Khang

Thảo Dân!

 Người đang truy cập: 95
 Tổng số truy cập: 2365956